Köszöntő

Tisztelt Kollégák, kedves Érdeklődők!

A Csorba Győző Könyvtár 2018. május 31. és június 2. között második alkalommal szervez nemzetközi könyvtárbusz-találkozót.

A mozgókönyvtári szolgáltatás világszerte népszerű, kiemelt jelentőséggel bír az esélyegyenlőség és az élethosszig tartó tanulás lehetőségének megteremtésében, ezért fontosnak tartjuk a szolgáltatás népszerűsítését és folyamatos fejlesztését.

A mostani rendezvény célja, hogy a könyvtárbusszal rendelkező könyvtáros szakemberek és az I. Pécsi Könyvtárbusz-találkozón megismert szervezetek munkatársai számára szakmai tapasztalatcserét biztosítson a szolgáltatások továbbfejlesztése és a szorosabb együttműködés reményében. Továbbá lehetőséget szeretnénk adni a könyvtári szakemberek számára, hogy megismerkedjenek, illetve elmélyítsék ismereteiket a különleges és értékes szolgáltatási forma terén.

A háromnapos találkozón a hazai és a nemzetközi partnerek bemutatkozásán keresztül a résztvevők megismerhetik egymás jó gyakorlatait, új kutatási eredményeit is. Az esemény kiváló tapasztalatszerzési lehetőséget biztosít azon könyvtárak számára, ahol könyvtárbusz beszerzését tervezik, valamint tovább erősíti az évek óta jól működő nemzetközi (elsősorban horvát és szlovén) kapcsolatokat.

A nemzetközi találkozó az alábbi témakörök köré szerveződik:

  • Kulturális esélyteremtés a vidéken élők számára a továbbtanulás, távmunka, távhasználat, távoktatás területén
  • Könyvtárbusz, mint a közösségi művelődés új színtere
  • Kulturális-közgyűjteményi és ifjúsági szolgáltató tevékenységek a könyvtárbuszokon
  • A könyvtárbusz, mint kapocs a külvilággal (dokumentumok, internet, szolgáltatások)
  • Jó gyakorlatok bemutatás, együttműködési lehetőségek megvitatása

Bízunk benne, hogy rendezvényünk megmutatja a könyvtárbuszos szolgáltatás sokoldalúságát, a kulturális esélyegyenlőség és az élethosszig tartó tanulás elősegítésében való szerepét, Pécs városa pedig a programmal tovább erősítheti kulturális sokszínűségét.

Miszler Tamás
Csorba Győző Könyvtár
igazgató

This post is also available in: en