Előadók

Nika Čabrić
Zagreb (HR)

1982-ben született Zágrábban. Horvát kultúra és filozófia területén szerzett mester diplomát az Állami Egyetemen, valamint  könyvtártudományi mesterszakot végzett Zágrábban a Társadalomtudományi Karon. 2010-ben kezdett gyermekkönyvtárosként dolgozni az August Cerasec könyvtárban Zágrábban. 2017 óta a mozgókönyvtári ellátás vezetője.
Motivációját arra, hogy miért szeret könyvtáros lenni, legjobban Brandt Legg foglalja össze a The Last Librarian (Az utolsó könyvtáros) című disztópiájában: “A könyvek nem csupán szavak, hanem álmok, ötletek és válaszok is, és ezért félelmetesek (…)” – ezért szeretné megosztani a könyvek iránti szeretetét másokkal is.

 

Kristina Čunović
Karlovac (HR)

Kristina Čunović szociológiát és könyvtártudományt tanult a Bölcsészettudományi és Társadalomtudományi Karon Zágrábban. 2002 óta a karlovaci Ivan Goran Kovačić városi könyvtár tájékoztató könyvtárosa, ahol 2003 óta az ifjúsági könyvtárat is kezeli. Jelenleg ő az iskolai is közkönyvtári kutatásokért és fejlesztésekért felelős vezető Karlovac régiójában. Könyvtárosoknak tart foglalkozásokat a babáknak, gyerekeknek és a szüleiknek szóló könyvtári szolgáltatásokról. Ő a koordinátora az első nemzeti programnak, ami azt támogatja, hogy a szülők egészen a kezdetektől olvassanak fel hangosan a gyerekeknek.

 

Neja Drevensek
Ljubljana (SLO)

Művészettörténésznek és könyvtárosnak tanult, szakmai gyakorlatát a Prezihov Voranc könyvtárban végezte Ljubljanában, 2012-ben. Tájékoztató könyvtárosként és a kulturális programokért felelős kollégaként dolgozott ott 2016-ig, amikor a mozgókönyvtári ellátás vezetője lett. Elhivatott a speciális igényű gyerekekkel folytatott munka területén, ezért például jelbeszédet is tanult.

 

Hilarija Kete
Ajdovščina (SLO)

2003 óta a Dr. Karel Lavrič Ajdovščina könyvtár munkatársa, és 2015 óta dolgozik havi 12 órában a mozgókönyvtári részlegen. A látogatókat nemcsak könyvtári dokumentumokkal, hanem kedves szavakkal és mosollyal is várja.

 

Henk Kosters
MIDDELBURG (NL)

A mozgókönyvtári ellátás csoportvezetője.
Véleménye szerint nagyon fontos, hogy minden ember részese lehessen a jelenkori (és sokszor komplex) társadalmunknak. Ehhez próbál hozzájárulni a következőkkel:

  • mobil könyvtárak segítségével a könyvek és könyvtári szolgáltatások eljuttatása a helyi közösségekhez, különösen a kevesebb lehetőséggel rendelkező falvakba;
  • egy biztonságos hely megteremtése a (mobil) könyvtárban, ahol az emberek találkozhatnak, olvashatnak, tanulhatnak és alkothatnak;
  • gyermekprogramok szervezése a 0-14 éveseknek, hogy elkerüljék az írástudatlanságot;
  • felnőtteknek szóló programok szervezése, az írástudatlanság legyőzésére;
  • kurzusok szervezése, ahol az emberek a digitális kompetenciáikat fejleszthetik.

 

KOVÁCSNÉ KORENY Ágnes
Budapest (HU)

Az okleveles könyvtáros, illetve a magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész diploma megszerzése után az MTA Könyvtárában kezdett dolgozni 1993-ban. 1996-2004 között az Európai Bizottság Magyarországi Delegációjának információs menedzser munkatársa. 2004-től az Országgyűlés Hivatalában dolgozott, előbb a könyvtárban, majd a Közönségszolgálati Iroda vezetőjeként. 2014 májusától a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgató-helyettese. Tagja a New Library World folyóirat tanácsadó bizottságának, ugyanott szakmai lektor is. PhD tanulmányait 2015-ben kezdte meg. Szakmai blog: http://librariandbd.blogspot.hu/

 

Klaudija Mandić
Vinkovci (HR)

Klaudija Mandić az mozgókönyvtári szolgáltatás vezetője a Vinkovci városi könyvtárban. Jelenleg a Zadari Egyetem doktori programjának keretében PhD hallgató, témája a Tudástársadalom és az információátadás. Számos horvát és nemzetközi tudományos konferencián tartott előadást, és több mozgókönyvtári ellátásról szóló tudományos cikk szerzője. Kedvenc témái a mozgókönyvtárak és a társadalmi integráció, az információs írástudás és a gyerekkori kreativitás a könyvtárban.

 

Željko Mavretić
Karlovac (HR)

Željko Mavretić Karlovacban született 1961-ben. Üzletvezetésből diplomázott, és több mint 30 évig dolgozott könyvtárosként. Némi kihagyás után 1994-ben csatlakozott a mozgókönyvtári ellátáshoz, és azóta is ott dolgozik. Több EU projekt szervezésében és megvalósításában vett részt. Amellett, hogy könyvtáros, ő maga is ír, sok szépirodalmi és fikciós művet publikált. A városi könyvtárban és a karlovaci írók körében szerkesztőként működik közre.

 

Jasmina Milovčić
Karlovac (HR)

Jasmina Milovčić politikatudományból diplomázott a Zágrábi Egyetemen, 2015 óta az Ivan Goran Kovačić könyvtár igazgatója. Aktívan részt vesz a horvát könyvtári szövetség munkájában, valamint hazai és nemzetközi szakmai összejöveteleken is. A Karlovac megyei könyvtári szövetség vezetője volt két megbízási időszakban is, és a megyei közkönyvtár és iskolai könyvtárak szakértői tanácsának tagja volt. A projekt részeseként dolgozott a MOBILLL programon (ami egy nemzetközi közreműködés volt Horvátország és Bosznia-Hercegovina között).

 

Tjaša Mrgole Jukič
Ptuj (SLO)

A mozgókönyvtári ellátás vezetője az Ivan Potrč könyvtárban, valamint a Szlovén Könyvtári Szövetség mobil könyvtárakért felelős osztályának elnöke. Sok éven át a mozgókönyvtárakhoz kapcsolódó statisztikákkal foglalkozott. Munkakörébe tartozik a Travelling News című magazin szerkesztése is.
Elnökként fesztiválokat, szakmai találkozókat is szervez Szlovéniában a mobil könyvtárakhoz kapcsolódóan.

Žaklina Nikolić
Kladovo (Srb)
Könyvtáros, a kladovói Kultárlis Központ igazgatója 1996 óta. Egész életét a kulturális tevékenységek elismertetésére fordította a könyvtáros szakmán belül, úgy mint irodalmi színház, koncert, film és kiállítások.
Támogatja városában a könyvtári szolgáltatások népszerűsítését. A kelet-szerbiai könyvtárosok területi egyesületének vezetője.
Iva Pezer
Vinkovci (HR)

Iva Pezer könyvtártudományból és információtudományból szerzett diplomát, jelenleg a Vinkovci könyvtár olvasószolgálatában dolgozik a fejlesztési csoport vezetőjeként. A megye határain belül és azon túl is népszerűsíti a könyvtáros szakmát. A könyvtári hálózat módszeres fejlesztésén dolgozik, azzal a céllal, hogy a könyvtári tevékenységek minél hatékonyabbá váljanak. Fő célja, hogy a könyvtári szolgáltatások mindenki számára elérhetővé váljanak. Számos szakmai konferencián vett részt és adott elő Horvátországban és külföldön is, valamint több szakmai cikke jelent meg  a mozgókönyvtári ellátásról.  A horvát könyvtári szövetség mozgókönyvtári ellátásért felelős bizottságának elnöke, ami az egyenjogúságot segíti elő az információhoz való hozzáférés kapcsán minden állampolgár, különösen a falusi és alacsony lélekszámú településen élők számára.

 

Dr. Prokai Margit
Miskolc (HU)

1981 óta dolgozom a II. Rákóczi Ferenc Könyvtárban, 2012 októberétől látom el a vezetői feladatokat. Könyvtári munkakörben számos szakmai területen szereztem gyakorlatot és tapasztalatot az elmúlt évtizedekben (voltam feldolgozó, gyűjteményszervező, tájékoztató, gyermekkönyvtáros, módszertanos).  Eredeti végzettségem, magyar-cseh szakos bölcsészdiplomám mellé először könyvtárkezelői tanfolyami, majd informatikus könyvtáros egyetemi szakképesítést szereztem. A könyveknek és a könyvtárnak köszönhetem, hogy a könyvtártudományban tudományos fokozatot (PhD) szerezhettem. Szakmai hivatástudatomban kiemelt helyen szerepel az az érdeklődés, amely a szakmai nyelvhez, a könyvtári terminológiához kapcsolódik, publikációim többsége ehhez a témához kötődik. 2006-2012 között a Szent István Egyetem Bölcsészeti Karának egyetemi docenseként informatikus könyvtáros hallgatókat oktattam Jászberényben. Könyvtári munkám mellett mindig a család volt a legfontosabb számomra, három gyermekem, hamarosan három unokám körében, boldog nagymamaként várom és remélem a családfa további terebélyesedését. A miskolci Rákóczi Könyvtárba vezérelt életutamon, a Rákóczi-család hitvallását tartottam vezérfonalként szemem előtt: „Nem azon múlik, aki törtet, vagy aki akar, hanem a könyörülő Istenen.”

Dražena Rajsz
Bjelovar (HR)

2015 májusa óta a bjelovari mozgókönyvtári ellátás munkatársa, amikor is elődje, Željko Prohaska nyugdíjba vonult 40 évnyi munkaviszony után. Nagy megtiszteltetés számára, hogy folytathatja ezt  a munkát az IFLA és az UNESCO vezérelveit követve, hogy lakóhelytől függetlenül minden állampolgár számára általánosan elérhetővé váljon minden információ. A nem mindig ideális munkakörülmények ellenére hisz abban, hogy az övé a világon a legjobb munka, és semmi sem megvalósíthatatlan. A mosoly az olvasók arcán kárpótol mindenért.

 

Dijana Sabolović-Krajin
Koprivnica (HR)

Dijana Sabolović-Krajina filozófiából, szociológiából és könyvtárosként szerzett alapfokú diplomát, filozófiából később a mesterképzést is elvégezte, a doktori iskolát információ- és kommunikációtudományból végezte. Könyvtárigazgató és kutató munkatárs. Körülbelül 40 tanulmányt írt és adott elő hazai és nemzetközi konferenciákon könyvtárosságról, írástudásról és olvasásról.

 

Nikola Solomun
Karlovac (hR)

Nikola Solomun könyvtáros és sofőr egy személyben a karlovaci Ivan Goran Kovačić könyvtár könyvtárbuszán. Sofőrként vezeti a járművet és ügyel a technikai feltételekre, hogy a lehető legbiztonságosabban juthassanak és a könyvek az olvasókhoz. Könyvtárosként kölcsönöz, válaszol az olvasók kérdéseire, kezeli a könyveket és egyéb dokumentumokat és együttműködik az intézmény munkatársaival a beszerzések, iskolalátogatások kapcsán, azaz minden területen, ami szükséges ahhoz, hogy a keresett könyv megtalálja az útját az olvasóhoz.

 

Matjaž Stibilj
Ajdovščina (SLO)

Matjaž was a part of the mobile library department between 2012 and 2015 he has been involved in the process of acquiring the new vehicle in 2015. Otherwise he looks after the information technology and a bunch of other stuff in the library.

 

Mario Šimić
Karlovac (HR)

Mario Šimić összehasonlító irodalomtudományt, indológiát és könyvtártudományt tanult. A karlovaci Ivan Goran Kovačić könyvtár könyvtárbuszos szolgáltatásának munkatársa, emellett dizájnerként és projektvezetőként működik közre a könyvtári munkában, valamint gyerekek és felnőttek számára is tart kreatív foglalkozásokat.

 

ANA ŠKVARIĆ
Koprivnica (HR)

Igazi könyvimádó, mesterszakos művészettörténet és összehasonlító irodalomtudomány diplomával. 2007-ben elhagyta szülővárosát, Zágrábot és az újságírói pályát, hogy a régóta vágyott könyvtáros pályára állhasson Koprivnicában. Hét évet dolgozott Virje közkönyvtárában, mialatt diplomát szerzett könyvtár szakon, majd a Fran Galović könyvtár mozgókönyvtári szolgáltatásának vezetője lett. Könyvtárbuszosként ő a felelős a programok tervezéséért és megvalósításáért, valamint azért is, hogy a szolgáltatások eljussanak Koprivnica-Krizevci megyében az apró településeken élőkhöz, a kommunikációért a könyvtár partnereivel, és a könyvtári állomány rendezéséért. Mivel minden nap utazik a könyvtárbuszon, gyönyörű irodai kilátással büszkélkedhet.

 

DRAGICA TURJAK
Maribor (SLO)

Szlovén és orosz nyelvből és irodalomból szerzett diplomát 1981-ben Ljubljanában, 1986 óta könyvtáros Mariborban, 1991 óta a könyvtár igazgatója. 2000-ben kapott elismerést szakmai munkájáért, 2005-ben végezte el specializációját  a nyilvános könyvtárak belső szervezete és emberi erőforrás menedzsment témában. A könyvtár könyvtárbusza 2001-ben Hollandiában elnyerte az Év Könyvtárbusza címet.

 

Vladimir Vranješević
Vinkovci (HR)

Vladimir Vranješević a városi könyvtár olvasótermében dolgozik. 2012 óta a Vukovar-Srijem megyei könyvtárbuszos ellátás munkatársa. Eszéken tanul könyvtártudományt aJosip Juraj Strossmayer Egyetemen. BBC micro.bit programozó workshopokat vezet a könyvtárban és a könyvtárbuszon. Érdeklődési körébe tartozik a könyvtár reklámozása, oktató foglalkozások, programozás, webdizájn stb.

 

Dr. Vraukóné Lukács Ilona
Nyíregyháza (HU)

Három és fél évtizede szolgálom a könyvtárügyet, határainkon innen és túl.
Friss diplomával tanítottam a felsőoktatásban, majd a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban (Nyíregyháza) szereztem gyakorlatot, szinte minden munkaterületen. A helyemet a megye kistelepülési könyvtárainak és a határon túli, első sorban kárpátaljai és szatmári iskolai könyvtárak támogatásában találtam meg. A munkám során szerzett tapasztalataimat a szakmai felnőttképzés szervezésében is kamatoztatom közel egy évtizede. A könyvtárbuszos szolgáltatás kiépítésének előkészületi munkálataiban nem vettem közvetlenül részt, de nem sokkal az indulás után örömmel vállaltam a kihívást.
Minden nehézség ellenére minden nap megéljük a csodát: adni. Méghozzá olyat, amit senki más.

 

Dr. Elisabeth Willnat
Freiburg (D)

Hildesheimben született, Németországban.

Tanulmányok:
1976 – 1979 Könyvtártudomány
1979 – 1984 Német és francia irodalom és nyelvészet
1990             Filozófia PhD (Német irodalom)
1990 – 1991 Gyakornok, Stadtbücherei Frankfurt am Main

Munkatapasztalat:
1991 – 1998 Tudományos munkatárs és csoportvezető, Stadtbücherei Frankfurt am Main
1998 – 2004 A képzőművészeti akadémiai levéltárának vezetője, Berlin
2004 –           Intézményvezető, Freiburg im Breisgau könyvtár

 

Antoinette van ZanteN
MiddElburg (NL)

Igazán aktív könyvtáros. A könyvtári rendszer és számítógépesítés, projektfejlesztés területén indult, és immár 15 éve specializálódik különböző szolgáltatásokra. Ilyenek a mobil könyvtári ellátás, innováció, nemzetközi kapcsolatok, és kulturális nevelés. A ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland osztályvezetője és helyettes vezérigazgatója. Tapasztalt a pénzügyi menedzsment, marketing és a könyvtárral kapcsolatos új lehetőségek felfedezése terén is. Szabadidejét szívesen tölti a természetben, illetve olasz operákat hallgatva.

This post is also available in: en